Konstrukcija

Spoljašnje stepenice za evakuaciju

 

Nadstrešnica